Suntem dedicați în a obține profit și creștere pe termen lung, contribuind în același timp la oportunitățile și provocările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă industria construcțiilor.

Obținem acest lucru prin:

  • Asigurarea că personalul și clienții noștri înțeleg contribuția noastră la o economie sustenabilă, încurajarea inovației, a celor mai bune practici și a schimbului de cunoștințe.
  • Măsurarea și raportarea contribuției de carbon rezultată din activitatea noastră.
  • Minimizarea impactului nostru asuprea mediului în conformitate cu regulile naționale, practicile și nevoile clienților, adoptând o abordare sistematică de control a deversărilor, controlul poluării și gestionarii deșeurilor.
  • Procurarea de materiale, bunuri și servicii în mod sustenabil cu accent pe diversitatea furnizorilor , forța de munca echitabilă, protecția mediului și alte criterii sociale și etice, după caz.
  • Stabilirea obiectivelor măsurabile și a indicatorilor cheie de performanta pentru domeniile noastre importante.
  • Furnizarea de rapoarte periodice de progres cu privire la obiectivele noastre generale și comunicarea realizărilor noastre.