Incluziunile rigide reprezintă o metoda de îmbunătățire a terenului folosind coloane cu rigiditate înaltă în terenuri slabe în scopul reducerii tasărilor și creșterii capacității portante. Eficiența îmbunătățirii terenului de fundare depinde de relația dintre rigiditatea terenului și cea a coloanelor. Încărcările din structură sunt transmise la teren și la coloane fie prin intermediul unui strat de transfer, fie printr-o fundație rigidă.

Incluziuni rigide

Aplicații uzuale

Clădiri industriale și comerciale
Ramblee pentru drumuri și căi ferate
Rezervoare și silozuri
Clădiri rezidențiale
Hale industriale
Clădiri publice
Pardoseli industriale
Turbine eoliene

Descriere

După pregătirea platformei de lucru, utilajul de execuție este fixat pe poziție și începe înregistrarea datelor. În general, terenul este penetrat cu ajutorul unui șnec de îndesare sau al unui vibrator până la adâncimea proiectată. Betonul este pompat pe măsură ce șnecul/vibratorul este retras. Pereții forajului sunt susținuți de betonul proaspăt pompat sub presiune. Dacă betonul este proaspăt, curățarea se face mecanizat, iar în cazul betonului întărit, acesta este îndepărtat cu ajutorul sculelor de mână.

 

Avantaje

Permit adoptarea fundațiilor de suprafață ca soluție de fundare a structurilor pe terenuri compresibile
Cresc capacitatea portantă a terenurilor slabe, chiar și pentru încărcări mari
Reduc eficient tasările (cu un factor de reducere în intervalul 3 - 8)
Pot fi folosite în toate sectoarele de construcție și pot fi aplicate pentru majoritatea tipurilor de structuri și pământuri
Minimum de material rezultat din foraj

Asigurarea calității

Incluziunile rigide sunt controlate înainte, în timpul și după execuție pentru a asigura cel mai înalt nivel de calitate. Se pot efectua o varietate de încercări, inclusiv:

  • Probe tehnologice pentru verificarea parametrilor de execuție a coloanelor
  • Citirea digitală și înregistrarea parametrilor de execuție
  • Teste de integritate a coloanelor, încercări de capacitate portantă,  determinarea rezistenței la compresiune pe epruvete de beton, verificarea diametrului coloanei

Tipul și frecvența testelor variază în funcție de dimensiunea proiectului și de contextul geotehnic.