Piloții forați cu/fără tubaj recuperabil sunt elemente de construcții foarte eficiente, cu multiple aplicații în ingineria geotehnică.

Piloti forati

Aplicații uzuale

Sunt folosiți în fundații de adâncime, în susținerea excavațiilor adânci (în special în apropierea clădirilor existente), cât și în stabilizarea și susținerea taluzurilor
Pot fi folosiți în proiecte de infrastructura cum ar fi tunelurile, drumurile, podurile, cât și în structurile de protecție împotriva inundațiilor
Previn alunecările de teren sau protejează clădirile existente, de multe ori putând fi combinați în soluții cu ancore
Pentru stabilizarea versanților împotriva alunecărilor de teren, sau pentru protejarea clădirilor existente

Descriere

Pilotul se excavează folosind utilaje specializate. În cazul în care pereții forajului au nevoie de sprijin, înaintea începerii forajului se introduce în pământ un tubaj recuperabil prin interiorul căruia se excavează pilotul. După finalizarea forajului, se introduce carcasa de armătură, urmată de etapa de betonare. Astfel de piloți pot ajunge la adâncimi de peste 60 m și diametre de pana la 2.4m.

Avantaje

Capacități portante foarte mari
Diverse diametre disponibile
Se pot executa într-o mare varietate de terenuri
Tasări și deformații minime
Vibrații minime

Asigurarea calității

Pentru asigurarea calității produselor noastre, folosim o gama largă de metode, inclusiv teste de integritate, încercări de capacitate portantă și înregistrarea parametrilor de execuție.

Pentru asigurarea poziției în plan și a verticalității piloților, pot fi utilizate diverse unelte, cum ar fi inclinometre, grinzi de ghidaj și stații totale echipate cu GPS.