Acest site web („site-ul web”) este site-ul companiei Keller („Keller Geotehnica”, „nouă” sau „noi”).

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare a site-ului web, deoarece folosind acesta, sunteți de acord să fiți obligați de ei. Ne rezervăm dreptul de a modifica condițiile de utilizare în orice moment și vom posta aici orice modificări. Vi se recomandă să revizuiți condițiile de utilizare în mod regulat, deoarece veți considera că ați acceptat variații dacă continuați să utilizați site-ul web după ce au fost postate.

Dacă nu sunteți de acord să respectați aceste condiții de utilizare, nu ar trebui să utilizați site-ul în niciun fel.

Informațiile publicate pe site-ul web sunt furnizate de noi și, acolo unde sunt indicate, de anumite terțe părți. Avem toate grijile și precauțiile pentru a ne asigura că informațiile publicate pe site-ul web sunt exacte atunci când sunt postate și actualizate periodic, dar nu putem garanta sau răspunde pentru exactitatea sau actualitatea acesteia și putem modifica informațiile în orice moment fără notificare prealabilă. Nu trebuie să vă bazați pe informațiile de pe site-ul web și recunoașteți că trebuie să luați măsurile adecvate pentru a verifica aceste informații înainte de a acționa asupra acesteia.

Publicăm site-ul web „așa cum este”, fără nicio garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește funcționarea site-ului, exactitatea informațiilor sau a produselor sau produselor menționate pe site (în măsura în care astfel de garanții pot să fim excluse în temeiul legii relevante) și în măsura permisă de lege, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă directă sau indirectă (inclusiv fără limitare pierderea directă sau indirectă a profitului), consecventă, specială sau altfel incidentală care poate rezulta din utilizarea site-ului care apar însă.

Informațiile conținute de site-ul web sau site-urile conexe nu reprezintă o invitație de a investi în acțiuni sau alte valori mobiliare, sau orice alte produse sau produse sau altfel se ocupă de acestea sau încheie un contract cu Keller Group plc sau cu orice altă companie. Informațiile furnizate nu ar trebui să fie utilizate în legătură cu orice decizie de investiție. Ar trebui să solicitați întotdeauna sfaturi profesionale adecvate în legătură cu acestea.

Performanța anterioară a Keller Group plc sau a oricărei alte companii la care se face referire pe site nu poate fi invocată ca un ghid pentru performanțele sale viitoare. Prețul acțiunilor și veniturile obținute din acestea pot scădea și în creștere și este posibil ca investitorii să nu recupereze suma investită inițial.

Orice trimitere la orice produs sau serviciu care a fost sau poate fi furnizat de noi sau de orice altă companie nu reprezintă o promisiune că un astfel de produs sau serviciu va fi disponibil în orice moment. Modificările sau îmbunătățirile acestor produse sau produse pot fi făcute în orice moment fără notificare prealabilă.

Drepturile de autor asupra proiectării și arhitecturii site-ului web sunt deținute de Keller Group plc. Deținem drepturile de autor asupra conținutului publicat pe site-ul web, cu excepția cazului în care este indicat altfel de o notificare de proprietate a unei terțe părți. Imaginile, mărcile și mărcile sunt, de asemenea, protejate de alte legi de proprietate intelectuală și nu pot fi reproduse sau însușite în niciun fel fără permisiunea scrisă a proprietarilor respectivi. Cu excepția cazului în care este interzis în mod specific o notificare publicată pe orice pagină, puteți face o copie tipărită a unor părți ale site-ului web pe care le puteți solicita în mod rezonabil pentru propria utilizare personală, cu condiția ca orice copie să i-a atașat orice notificări și / sau renunțări de proprietate relevante. Toate celelalte utilizări sunt interzise.

Nu suntem responsabili pentru conținutul oricărui alt site web de pe care ați fost redirecționat către site-ul nostru web sau către care puteți ajunge plecând de pe acesta și nu ne putem asuma responsabilitatea pentru nicio pierdere sau pagubă pe care o suferiți ca urmare a acestor acțiuni.

În măsura în care orice parte din aceste condiții de utilizare este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neexecutabilă de către orice instanță de jurisdicție competentă, o astfel de parte va fi, în această măsură, îndepărtată de termenii rămași, care vor rămâne în vigoare deplină și de efect, după cum este permis de lege.