Îmbunătățirea terenului de fundare în scopul reducerii tasărilor cu piloți de îndesare 

Park Lake

Proiectul

Imobilul este alcătuit din trei clădiri, separate prin rost antiseismic, de tasare și de dilatare, dintre care două cu funcțiune locuințe colective și 10 etaje supraterane , iar cel de-al treilea cu funcțiune parcare subterană.

Provocarea

Capacitatea portantă a terenului neîmbunătățit este suficientă pentru preluarea încărcărilor din structură, însă tasările calculate în aceasta situație depășesc limitele recomandate.

Soluția

Soluția de fundare constă în îmbunătățirea terenului cu piloți de îndesare, din beton armat, executați pe loc pentru corpurile înalte, iar pentru corpul de parcare aceasta constă în execuția unui strat de transfer din material granular.

Date despre proiect

Proprietar (Proprietari)

-

Unitatea (Unitățile) operațională(e) Keller

Keller Geotehnica

Contractant (Contractanți) principal(i)

-