Îmbunătățirea terenului de fundare în scopul reducerii tasărilor induse de fenomenul de lichefiere a terenului, prin coloane de material granular.

Glina-WWTP

Proiectul

Obiectivul proiectului de extindere constă în mărirea debitului de tratare al statiei de epurare ape uzate, prin construirea unei linii suplimentare de tratare.

Provocarea

Terenul are o structură lenticulară, cuprinzând pământuri granulare fine (nisip, nisip prăfos, nisip argilos), cu densitate scăzută și permeabilitate mare, limitate de lentile coezive (argile și argile nisipoase prăfoase). Din acest motiv, apa subterană are o distribuție neregulată și neomogenă. Au fost identificate zone importante cu risc de lichefiere.

Din punct de vedere al funcționalității, apariția de tasari excesive (atât absolute cât și relative) ar afecta negativ buna funcționare a liniei apei.

Soluția

Soluția aleasă implică execuția de coloane de material granular, vibro-îndesate. Având ca scop principal drenarea apei, a fost stabilită o adâncime țintă care trebuie atinsă indiferent de adâncimea de refuz. Deoarece în unele zone pământul aflat deasupra celui lichefiabil era imposibil de penetrat doar cu vibratorul, s-au efectuat preforaje fără evacuarea pământului folosind instalația BG24 echipată cu un șnec continuu.

Date despre proiect

Proprietar (Proprietari)

-

Unitatea (Unitățile) operațională(e) Keller

Keller Geotehnica

Contractant (Contractanți) principal(i)

-